Att utveckla det svenska språket

KLYSCH-HANGER (subst)

– En avart av den s.k. “cliffhangern”, ofta använd inom film- och tv-industrin. Den kännetecknas av att den är så snarlik en oerhörd mängd tidigare cliffhangers att alla som ser den vet EXAKT vad som kommer att hända härnäst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s