Mediespråk 2010 kommentar 1

Mediespråk 2010 går under underrubriken "...Ut med språket", första talare är Marit av Björkesten från Hufvudstadsbladet. En kommentar, att papperstidningen står för fördjupningen och bakgrunden, tror jag inte riktigt på. Papperstidningen förnyas varje dag och den gamla går i papperskorgen. På nätet finns artiklarna för alltid, och en ny artikel kan hänvisa tillbaka till en…Read more Mediespråk 2010 kommentar 1